KYT ry:n tapahtumat ja kokoukset

Esitys uudeksi työaikalaiksi

Keskiviikko 19.7.2017 klo 13:36 - Hallitus


Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti 7.7.2017 uuden työaikalain esityksen lausuntokierrokselle. Akava pitää joustavuuden ja työaikasuojelun lisäämistavoitteita hyvinä. Lain soveltamisalassa on kuitenkin korjaamistarvetta, jotta kaikki asiantuntijatyö kuuluu työaikalain piiriin.

Lue lisää Akavan kommentteja ja näkemyksiä työaikalain esityksestä.

Työaikalain muutoksilla tulee olemaan vaikutuksia meidänkin alan työn ehtoihin. Liitot ja keskusjärjestö Akava pyrkivät vaikuttamaan lain sisältöön tuoden asiantuntijatyön näkökulmaa esille.