KYT ry:n tapahtumat ja kokoukset

Myös asiantuntijat tarvitsevat työaikalakia

Maanantai 20.3.2017 klo 12:17 - Hallitus

Uutta työaikalakia valmistellaan parhaillaan. YTN:n tavoitteena on työaikalain soveltaminen kaikkiin työntekijäryhmiin ja työajan seurannan järjestäminen koskemaan kaikkea tehtyä työtä tarkoituksenmukaisesti. 
Alla ovat YTN:n tavoitteet työaikalain uudistamisessa sekä linkki asiasta kertovaan videoon. Työaikalaki myös asiantuntijoille
 • Työaikaa on kaikki se aika, jonka palkansaaja on työnantajan käytettävissä - riippumatta ajasta tai paikasta.
   
 • Työaikalain tulee koskea kaikkia henkilöstöryhmiä. Ylemmät toimihenkilöt toimivat vaativissa työtehtävissä, mutta siitä huolimatta ja juuri siksi myös heidän jaksamisestaan, hyvinvoinnistaan sekä työsuojelusta on huolehdittava samoin kuin kaikissa muissakin henkilöstöryhmissä.
   
 • Uuden työaikalain on oltava kaikille tasapuolinen ja mahdollistaa työntekijöille samat oikeudet. Erityisesti on huolehdittava siitä, että asiantuntijoiden työajassa olevat ongelmat korjataan ja saatetaan vastaamaan nykyaikaa.
   
 • Työntekijä ottaa jatkuvasti suuremman vastuun työstään jolloin työnantajan tehtävä on järjestää työajan seuranta. YTN on valmis keskustelemaan työaikalain kokonaisuudistuksesta, mutta asiantuntijoiden työaikaan liittyvät ongelmat voidaan ratkaista myös nykyistä lakia muokkaamalla. Jos työaikalakia uudistetaan kokonaisvaltaisesti, tulee muutokset valmistella huolellisesti ja varautua pidentämään työaikalakikomitealle nyt asetettua määräaikaa (6/2017).
   
 • Liukuvaa työaikaa käytettäessä tulee säätää velvollisuus 40 tunnin saldorajan ylittävän osuuden korvaamisesta joko vapaa-ajalla tai yksinkertaisella tuntipalkalla. Tämä estäisi korvaamattoman työn muodostumista. Mahdollista on tarkastella myös liukuman enimmäiskertymän nostamista 40 tunnista. Matkustamiseen käytettyä aikaa ei voida lukea vuorokautiseksi lepoajaksi tai viikottaiseen vapaa-aikaan.
   
 • Työaikapankkien käyttöönotosta ja järjestelmän peruspiirteistä on säädettävä laissa. Työaikakirjanpidon osalta mikäli työnantajan velvollisuutta työajan seurantaan laiminlyödään tulee työntekijän kirjanpito olettaa oikeaksi ja henkilöstön edustajalla tulee olla itsenäinen oikeus tutustua siihen.
   
 • Tasapuolisen sopimisen varmistamiseksi lain säädöksistä voidaan poiketa vain kun sopijoina ovat valtakunnalliset työnantajien ja työntekijöiden yhdistykset.

Akavan Fjäder huolissaan EK:n ilmoituksesta

Torstai 16.2.2017 klo 15:54 - Martti

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kertoo paheksuvansa EK:n tapaa yksipuolisesti ilmoittamalla irtisanoa keskusjärjestösopimukset. Lisäksi Fjäder uskoo irtisanottujen sopimusten olevan merkittävämpiä kuin on julkisuudessa kerrottu.

EK:n yksipuolinen toiminta ei luo ensi syksyn liittokohtaisille neuvotteluille hyvää pohjaa, muistuttaa puheenjohtaja. "Tämä on syytä muistaa ensi syksynä, jos julkisuudessa etsitään taas syyllisiä mahdollisiin työmarkkinaselkkauksiin." huomauttaa Fjäder.

Akavan tiedote:

Fjäder: Muuttuiko sopiminen ja yhteistyö yhden osapuolen ilmoitusasiaksi?

Vuosikokous 2017 Finlandiatalolla Helsingissä

Torstai 9.2.2017 klo 15:49 - Martti

Konsulttialan Ylemmät Toimihenkilöt KYT ryn vuosikokous pidetään pe 17.3.2017 Helsingissä Finlandiatalossa YTN Summitin yhteydessä.

Vuosikokouskutsu 17.3.2017 klo 17.30

Finlandiatalo, Helsinki

 

Kokousasiakirjat jaetaan kokouksen alussa. Asialista on seuraava:

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestys

4. Kokousvirkailijoiden valinta ja osallistujat

 • puheenjohtaja,
 • sihteeri,
 • 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa,
 • osallistujat

5. Vuoden 2016 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen.

7. Kokouksen päätös.

 

Ilmoittautumiset 10.3. mennessä ville-veikko.karhunen@rejlers.fi tai 044 281 9291

Kaikki KYT ryn jäsenet ja jäseneksi haluavat tervetuloa!


Hallitus

Kummiasiamies eläköityy

Tiistai 20.12.2016 klo 16:28 - Martti

Konsulttialan Ylemmät Toimihenkilöt KYT ryn pitkäaikainen kummiasiamies sekä tuki ja turva Tapio Soltin on pääsemässä miehen ikään ja siirtymässä lähikuukausina ansaitulle eläkkeelle.

Tapion_lahja.JPG

     KYT ryn puheenjohtaja Ville-Veikko ojentaa Tapiolle lahjan.

Tapio on opastanut KYT ry:tä jo useiden vuosien ajan ja ollut mukana koulutusmatkoilla ja -seminaareissa. Hän on myös toiminut pitkään suunnittelualan neuvottelevana asiamiehenä. KYT ry muisti Tapiota graavilohi-lautasella kaiverruksineen sekä pohjoisen herkullisilla kylmäsavuporotuotteilla. Lahjan Tapiolle ojensi onnittelupuheineen yhdistyksen puheenjohtaja Ville-Veikko Karhunen.

Yhdistys kiittää Tapiota yhteistyöstä ja toivottaa hyviä eläkepäiviä.

OmaLuottamusmies-palvelu

Torstai 17.11.2016 klo 12:15 - Martti

Joko olette käyneet katsomassa YTN:n uutta OmaLuottamusmies-palvelua? Sieltä löytyy neuvoja ja tietoa monenlaisiin työelämän tilanteisiin. Käykäähän tutustumassa!

http://www.omaluottamusmies.fi/

KYTry syyskokous

Tiistai 15.11.2016 klo 15:59 - Martti

Konsulttialan Ylemmät Toimihenkilöt KYT ry piti perjantaina 11.11.2016 syyskokouksensa Vantaan Hotelli Flamingossa. Kokouksen asialista oli yhdistyksen sääntöjen mukainen, alla muutamia päätettyjä asioita.

Yhdistyksen jäsenmaksu pidetään samana kuin viime vuonnakin eli 24€/vuosi, liittymisvuodelta jäsenmaksua ei peritä.

KYTryn hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ville-Veikko Karhunen ja vara-pj:na Timo Karasmäki.

Hallituksen erovuorossa olleiden tilalle valittiin uudet hallituslaiset ja hallituksen kokoonpano ensi vuodelle on seuraava:

Ville-Veikko Karhunen, PJ

Timo Karasmäki, vPJ

Petri Magnusson, jäsen

Timo Puhakka, jäsen uusi

Ari Kosunen, jäsen

Martti Tryyki, jäsen

Pekka Makkonen, varajäsen

Tatu Turunen, varajäsen uusi

Onnea uudelle hallitukselle!

KYT uusi logo

Tiistai 15.11.2016 klo 15:41 - Martti

Perjantaina 11.11. pidetyssä hallituksen kokouksessa hyväksyttiin KYT ryn logoon tehdyt päivitykset. Uusi logo näyttää tältä!

KYT_LOGO_uusi.svg

Kutsu KYTryn syyskokoukseen

Keskiviikko 12.10.2016 klo 9:50 - Martti

Erkka.jpg

Konsulttialan Ylemmät Toimihenkilöt KYT ryn syyskokous pidetään
YTN yritysyhdistyspäivien yhteydessä Vantaa Flamingossa perjantaina 11.11.2016.

Syyskokouskutsu 11.11.2016 klo 17.00

Sokos Hotel Vantaan Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa

Kokousasiakirjat jaetaan kokouksen alussa. Asialista on seuraava:

1. Kokouksen avaus.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Kokouksen työjärjestys.

4. Kokousvirkailijoiden valinta ja osallistujien toteaminen.

  4.1 Kokouksen puheenjohtaja.

  4.2 Kokouksen sihteeri.

  4.3 Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.

  4.4 Osanottajien toteaminen.

5. Päätetään vuoden 2017:

 • toimintasuunnitelma
 • talousarvio
 • liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 • toimihenkilöiden palkkiot

6. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

8. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varamiehet.

10. Päätetään kokousten koolle kutsumistavasta www.konsulttialanylemmat.com ja e-mail.

11. Kokouksen päätös.

 

Tervetuloa: Hallitus

 

Ilmoittautumiset 25.10. mennessä ville-veikko.karhunen@rejlers.fi tai 044 281 9291


Kaikki KYT ry:n jäsenet ja jäseneksi haluavat tervetuloa!

Syyskokous 11.11.2016

Keskiviikko 21.9.2016 klo 10:18 - Martti

Konsulttialan Ylemmät Toimihenkilöt KYT ry syyskokous pidetään YTN yritysyhdistyspäivien yhteydessä Vantaan Flamingossa pe 11.11.2016.

Yritysyhdistystoimijoiden seminaari 11.11.2016

"Joukkuelajihan tämä on, mutta millaiset roolit pelaajilla on?"

Erkka Westerlund tietää sen paremmin kuin moni muu. Pitkän linjan valmentaja avaa yritysyhdistysten seminaarissa 11.11. joukkuepelin saloja ja kertoo, miten roolitus tehdään parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Aika: 11.11.2016 klo 11:30 - 19

Paikka: Break Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

Lisätietoa YTN-nettisivulta.

Työajan pidennyksestä sopiminen suunnittelualalla

Maanantai 12.9.2016 klo 15:22 - Martti

YTN SuunnitteluExtra 12.9.2016 löytyy myös YTN nettisivuilta.
Suunnittelu- ja konsulttialalla 1.11.2016 voimaan tulevan työehtosopimuksen mukaan työajan pidentämisestä 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta tulee neuvotella paikallisesti marraskuun 2016 loppuun mennessä.
 
Paikallisen sopimuksen tekee ylempien toimihenkilöiden luottamusmies. Jos luottamusmiestä ei ole valittu, sopimuksen tekee ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmä yhdessä. Tätä sopimusta ei voi tehdä yksilötasolla.

Huomioikaa neuvotteluissa nämä asiat

 • paikallinen sopimus tehdään kirjallisesti
 • paikallinen sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, sopimuskausi alkaa 1.1.2017 ja sopimus jatkuu, ellei sitä kirjallisesti irtisanota päättymään viimeistään jokaisen vuoden syyskuun loppuun mennessä
 • osa-aikaisilla työntekijöillä pidennys toteutetaan suhteessa säännöllisen työajan pituuteen. Työajan pidennys ei koske ns. 0-sopimuksia, eli niihin työaikaa ei lisätä.
 • mikäli vähimmäistyöaikaa ei ole määritelty, lisäystä ei tehdä
 • työajan seuranta ja työaikajärjestelmät on oltava kunnossa, jotta tiedetään, miten työaikaa lisätään.

Meille on tullut paljon kysymyksiä siitä, miten työajan pidennys voidaan toteuttaa paikallisesti.

Lähtökohtana neuvotteluille ovat yrityksen tarpeet. Pidennyksistä voidaan sopia eri tavoin,
katso mallit tästä.

Neuvotelkaa palkankorotuksistakin

Vaikka yleiskorotuksia ei makseta tulevalla sopimuskaudella, sopimuksessa on kuitenkin velvoite neuvotella mahdollisista palkankorotuksista. Työnantajilla on nyt tuhannen taalan paikka osoittaa, että yrityksen menestyksestä maksetaan korotuksia myös ilman perälautamääräyksiä. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovitaan:

 • palkantarkastusten toteutustavasta
 • korotusten ajankohdasta ja
 • suuruudesta 

Sopimus tehdään kirjallisesti 30.11.2016 mennessä, ellei muusta aikataulusta sovita. Neuvottelut käydään luottamusmiehen kanssa tai mikäli luottamusmiestä ei ole, ylempien toimihenkilöiden kanssa heidän yhdessä sopimallaan tavalla.

Tule kuulemaan uudesta TES-ratkaisusta

YTN ja Teknologiateollisuus ry järjestävät tiedotustilaisuudet, joissa käydään läpi teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta. Tilaisuudet on tarkoitettu ylempien toimihenkilöiden edustajille ja työnantajille.

Sovithan etukäteen työnantajan kanssa osallistumisesta tilaisuuteen. Työnantaja hoitaa ilmoittautumiset Teknologiateollisuus ry:een työpaikkakohtaisesti viikkoa ennen tilaisuutta.
 

Tilaisuudet pvm klo paikka
Tampere 26.9.2016 10.30 Lapland Hotel, Yliopistonkatu 44
Oulu 27.9.2016 14.00 Uusi Seurahuone, Rantakatu 4
Jyväskylä 28.9.2016 10.30 Ravintola Harmooni, Hannikasenkatu 39
Vantaa 29.9.2016 10.30

Rantasipi Airport Congress Center,
Robert Huberin tie 4

Tilaisuudet kestävät noin 1 ½ tuntia ja niissä on kahvitarjoilu, joka alkaa ½ tuntia ennen varsinaisen tilaisuuden alkua.
 
Tervetuloa!
 
P.S. Vaikka tilaisuuksissa käydään läpi teknologiateollisuuden ylempien tes:iä, ne sopivat hyvin suunnittelu- ja konsulttialan henkilöstöedustajille!

Artikkeli Budapestin seminaarimatkasta

Perjantai 17.6.2016 klo 11:56 - Martti

Hei,

Käykäähän lukemassa Timon hyvä matkakertomus KYTin seminaarimatkasta Budapestiin.

Helsingin Insinöörit -artikkeli.

KYTläiset Budapestissa

Keskiviikko 8.6.2016 - Martti

Vihdoinkin koitti se päivä jolloin pari kymmentä innokasta insinööriä pääsi koko kevään odotetulle matkalle Budapestiin. KYT ryn järjestämä seminaarimatka toteutui toukokuun lopulla ja kasaan oli saatu mitä parhain joukko suunnittelualan ylempiä toimihenkilöitä.

Tutustuminen.jpg

Tutustuminen ja yritysten kuulumisten vaihtaminen suoritettiin vapaasti sporttibaarin perällä paikallisesta viljatuotteesta nauttien.

Luento.jpg

Oikeitakin luentoja oli, joissa asiamies Olli Backman kertoi mitä tapahtuu Insinööriliitossa ja millaisia taistoja käydään KIKY-pöydässä.

WEB.jpg

Vihdoin koko porukka saatiin pysymään aloillaan hetken aikaa jolloin nopea kuvaaja ikuisti koko ryhmän.

Kerta kaikkiaan mahatava reissu, jolla suunnittelualan tiedot päivittyivät, löytyi uusia ystäviä ja Budapestikin näytti parhaat puolensa. Seuraavaa seminaaria odotellessa...

Lisää otoksia matkalta KYT ryn Facebook-sivuilla, käy katsomassa ja tykkäämässä!

Ja lehtijuttu https://www.helins.fi/jutut/konsultit_budapestissa/

Avainsanat: Budapest, Seminaari, YTN

Insinööriliitto takaisin YTN:n ja Akavan ytimeen

Sunnuntai 22.5.2016 - TimoK

Porokari syrjään – Samu Salo on Insinööriliiton uusi puheenjohtaja

                                                                Harri Repo 20.5.2016 tekniikka&talous

Samu Salo on valittu Insinööriliiton uudeksi puheenjohtajaksi äänin 54-19. Vastaehdokkaana Salolla oli erotetun hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Liimatainen.

Porokarin putoaminen puheenjohtajan pallilta on suuri yllätys. Porokari valittiin vasta viime marraskuussa kolmannelle nelivuotiskaudelle.

Tuolloin hän peittosi vastaehdokkaana olleen liiton järjestöjohtaja Mikko Wikstedtin äänin 44-28. Samalla liiton hallitus uusittiin Porokarille uskollisilla miehillä.

Talven aikana Porokarin vastaiset mielialat ovat yllättäen lisääntyneet liiton sisällä. Tärkein asiasyy tähän on se, että Porokarin voimakkaasti ajama uusi keskusjärjestöhanke on ajautunut umpikujaan.

Suurin osa Insinööriliiton jäsenistä haluaisi liiton pysyvän Akavan jäsenenä eikä lähtevän uuden SAK-mielisen liiton kelkkaan.

Toinen merkittävä syy Porokarin syrjäyttämiselle on se, että Helsingin Insinöörien puheenjohtaja Samu Salo ja Tampereen Insinöörien puheenjohtaja Kalle Kiili ovat löytäneet toisensa ja lähteneet yhteistuumin kaatamaan Porokaria.

Salo oli vielä syksyllä Porokarin tukijana mutta sittemmin miesten välille on tullut toraa.

Porokarille syrjäyttäminen tulee suurena shokkina.

Mies itse uhkui valintansa marraskuussa puheenjohtajaksi valintansa jälkeen itsevarmuutta.

– Olen saanut kannatuksen. Samalla linjalla mennään, mikään ei muutu, hän totesi valintansa jälkeen.

Vuosikokous 2016 Tampereella

Perjantai 18.3.2016 - Martti

http://www.konsulttialanylemmat.com/uutiset.html?45838

Ilmoittautumiset 1.4. mennessä ville-veikko.karhunen@rejlers.fi tai 044 281 9291

Kaikki KYT ryn jäsenet ja jäseneksi haluavat tervetuloa!

Insinööri, mies ja isossa työpaikassa? Näissä töissä sählätään eniten

Torstai 17.3.2016 - Elina Ranta TALOUSSANOMAT

Sähläämisen määrä vaihtelee toimialoittain yllättävän paljon. Insinöörimiesten työ on organisoitu siten, että sähläystä on eniten, Pron kysely osoittaa.

Jos olet esimiestehtävissä, 30–39-vuotias mies, insinööritaustainen ja työskentelet yli 30 hengen organisaatiossa, kärsit todennäköisimmin väsymisestä ja työn tuottavuutta nakertavasta yleisesti ongelmasta – sähläämisestä.

Ammattiliitto Pron kehittämän "sähläysmittarin" mukaan ongelma on yleisintä edellä kuvatuissa ryhmissä. Erityisesti insinöörien kokema sähläys on lisääntynyt tutkimusaikana vuodesta 2008.
 – Miehet tekevät tällaisissa töissä tyypillisesti pitkää päivää, työ on vaativaa ja kiireistä, ja ikäryhmän miehet elävät intensiivisen työuran vaihetta, kertoo Pron tutkija Petri Palmu Taloussanomille.

Hänen mukaan töitä ja keskeytyksiä tulee isoissa organisaatioissa joka suunnalta, ja monien tutkimusten mukaan johtaminen ja työn organisointi eivät usein toimi kunnolla.

– Työ näyttäytyy hallitsemattomana, ja energiaa kuluu turhaan työhön, Palmu kuvaa.

Liikaa häiriöitä, töitä ja turhia sellaisia

Yksityisen sektorin toimihenkilöliitto Pro tutkii sähläämisen määrää vuosittaisella kyselyllä. Tänä vuonna kyselyyn vastasi kuutisen tuhatta jäsentä.

Ammattiliitoista Pro on asettunut hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen riitelyssä pitkin hampain kannattamaan yhteiskuntasopimusta, mutta ei kannata työajan pidentämistä.

– On kolme piirrettä, jotka korreloivat toisiinsa: jatkuvasti liikaa häiriöitä, liikaa turhia töitä ja jatkuvasti liikaa työtä ylipäänsä. Jos ihminen kärsii näistä yhdestä, töissä on myös muita ongelmia, Palmu kertoo tuloksista.

Toimialoittain "sähläysaste" on korkein – 50 prosenttia tai ylikin – auto- ja katsastusalalla, kiinteistöalalla, lentoliikenteessä, kaivostoiminnassa, finanssialalla ja teleoperaattoreilla.
Vähiten sähellystä on suunnittelu- ja konsulttialalla, rahapelialalla ja satamissa. Näissä sähellysaste on noin 30 prosenttia.

Palmun mukaan parinkymmenen prosenttiyksikön ero on merkittävän iso.

– Lentoliikenteen teknisissä tukitoiminnoissa on esimerkiksi supistettu väkeä, ja sielläkin mennään monesti äärirajoilla.

Palmu huomauttaa, että johtajissa – ja poliitikoissa – on myös paljon "sähläreitä", he tekevät kaikkein pisimpiä työpäiviä, usein väsyneinä ja työ on erittäin vaativaa.

– On muistettava, että sählääminen ei vaikuta vain oman työhön vaan muihin ihmisiin. Omat virheet kertautuvat ja aiheuttavat muille myllerrystä.

Palmun mukaan tuottavuutta ei voi mitata pelkällä työn määrällä. Tuottavalla työllä on oltava halutun suuntainen vaikutus, ja työ pitäisi tehdä mahdollisimman laadukkaasti ja mahdollisimman vähällä vaivalla.

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset

Keskiviikko 2.3.2016 klo 11:08 - Martti

Työmarkkinakeskusjärjestöt pääsivät sopuun kilpailukykysopimuksesta. Seuraavaksi odotellaan maan hallituksen kannanottoja ja hyväksyntää kilpailukykysopimuksen toimenpiteille, vastaavatko ne hallituksen asettamia tavoitteita.

Akava on omassa hallituksessaan sopimuksen hyväksynyt samoin kuin STTK. Alla olevan linkin takaa löytyy tietoa, miten kilpailukykysopimus vaikuttaa palkansaajan elämään, mikäli astuu voimaan.

Tätä kilpailukykysopimus tarkoittaa käytännössä

Kilpailukykysopimus kokonaisuudessaan löytyy tämän linkin takaa.

Kilpailukykysopimus

-KYT ry-

Suunnittelualan uusi taustaryhmä aloittanut toimintansa

Keskiviikko 10.2.2016 - TimoK

Suunnittelu- ja konsulttialan uusi taustaryhmä vuosille 2016-2017 on aloittanut toimintansa. Uusi taustaryhmä kokoontui järjestäytymiskokoukseensa torstaina 4. helmikuuta.

Taustaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Marko Klapuri (Etteplan Oyj) ja varapuheenjohtajaksi Piri Harju (Pöyry Finland Oy).

Taustaryhmä valitsi ensimmäisessä kokouksessaan myös viisi edustajaa ja varaedustajaa taustaryhmän työvaliokuntaan. Työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Marko Klapuri ja varapuheenjohtajaksi Piri Harju. Muita jäseniä ovat Ville-Veikko Karhunen (Rejlers Oy), Tuija Rinne-Ketonen (Sweco Industry Oy) ja Timo Nyman (Neste Jacobs Oy).


KYT:ista taustaryhmätoiminnassa mukana vahva edustus; Varsinaisina jäseninä meiltä toimivat Ville-Veikko Karhunen, Rejlers Oy, Kotka sekä Timo Puhakka, Elomatic Oy, Tampere. Edellisten varajäseninä toimivat Timo Karasmäki, Etteplan Oyj, Vantaa sekä Pekka Makkonen, Elomatic Paper & Mechanical Oy, Jyväskylä.

Ilmoittaudu seminaarimatkalle Budapestiin!

Perjantai 15.1.2016 klo 14:59 - Martti

kyt_logo.jpg

                           

YTN-logo.jpg

Tervehdys KYTläiset!                                                                            15.1.2016

Konsulttialan Ylemmät Toimihenkilöt KYT ry järjestää jäsenilleen seminaarimatkan Budapestiin ensi toukokuussa. Matkaan lähdetään to 26.5.2016 Helsingin lentokentältä ja paluu on su 29.5.2016 Helsinkiin. Matkalle otetaan mukaan 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta KYTin jäsentä.

Suurimmasta osuudesta kustannuksista huolehtii KYT ry, sinulle jää maksettavaksi vain seminaarimatkan osallistumismaksu 180€/hlö , joka sisältää

 • lennot HKI - BUD - HKI lentokenttäveroineen,

 • lentokenttäkuljetukset Budapestissa kentän ja hotellin välillä,

 • majoituksen 3 yötä 2hh hotelli Erzsebetissä ja aamiaiset,

 • antoisan seminaariohjelman ja kiintoisan matkaseuran.

Ilmoittaudu siis pikaisesti mukaan tälle huippumatkalle! Paikkoja on todellakin rajoitetusta vain 20 ensimmäiselle. Ilmoittautumisia otetaan vastaan sähköpostiosoitteessa kytry88@gmail.com pe 19.2. asti, ilmoittautumisjärjestys määräytyy sähköpostin vastaanottoajan mukaan. Ilmoittautuminen on sitova! Osallistumismaksu 180€/hlö maksetaan 26.2. mennessä KYT ryn tilille (tilinumero ilmoitetaan myöhemmin). Tarkka seminaariohjelma ilmoitetaan myös myöhemmin.

Perillä meille järjestetään myös 2,5h kiertoajelu Budapestissa suomenkielisellä opastuksella, osallistuminen vapaaehtoista, hinta noin 20€/hlö.

kyt_warsaw.jpg

Näin hieno porukka oli seminaarimatkalla Varsovassa 2012.

Matkan tiedot kootusti:

 • Ilmoittautuminen 19.2. mennessä osoitteeseen kytry88@gmail.com

  • 20 ensimmäistä otetaan mukaan

 • Lennot  

  • Helsinki-Budapest to 26.5. klo 09:30-10:50 AY753

  • Budapest-Helsinki su 29.5. klo 19:15-22:35 AY756

 • Lentokenttäkuljetukset Budapestissa kuuluvat hintaan

 • Majoitus 2hh hotelli Erzsebetissä aamiaisineen

 • Osallistumismaksu 180€/hlöTerveisin

KYT ry hallitus

kytry88@gmail.com

Avainsanat: Seminaari, Budapest, YTN, luottamusmies

Muistoja: Seminaari Varsovassa 2012

Keskiviikko 16.12.2015 klo 14:48 - Martti

Muistellaanpas hieman vanhoja. Lähes neljä vuotta sitten KYT ry järjesti seminaarimatkan Varsovaan. Alla kuvia ja tunnelmia reissusta.

Elo-syyskuun vaihteessa 2012 järjestetty seminaarimatka Varsovaan oli menestys. Mukana olleet 20 suunnittelualan ammattilaista näkivät ja kokivat Varsovaa kolmen päivän ajan. Mukana oli myös YTN-asiamies Tapio Soltin kertomassa TES-toiminnan ja suunnittelualan ajankohtaisia kuulumisia.

kyt_coach.jpg

Asiamies Tapio Soltin kertoo TES-sopimuksesta ja syksyn paikallisista palkankorotusneuvotteluista.

kyt_elomatic_etteplan.jpg

Seminaarin seuraamista.

kyt_engineers.jpg

Kytryn jäsenistö valppaana seuraamassa luentoa.

kyt_warsaw.jpg

Seminaariryhmä lähdössä hyvin ansaitulle päivälliselle.

Kiitokset Pekalle ja Timolle hienosti järjestetystä seminaarimatkasta, harmi ettei Pekka päässyt itse nauttimaan työnsä tuloksista. Ehkä ensi kerralla.

Puheenjohtaja vaihtuu

Keskiviikko 16.12.2015 klo 14:16 - Martti

Konsulttialan Ylemmät Toimihenkilöt KYT ryn pitkäaikainen puheenjohtaja Pekka Makkonen siirtty hallituksen rivijäseneksi. Pekka on toiminut puheenjohtajana jo 16 vuotta ja puheenjohtajuuden lisäksi useissa luottamustehtävissä Insinööriliiton ja YTN:n toimielimissä.

20151215_184915_resized.jpg

KYT ry kiittää Pekkaa lähes elämäntyön mittaisesta johtajuudesta yhdistyksessä ja toivoo edelleenkin aktiivista otetta hallituksessa.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ville-Veikko Karhunen. VV (kuten hänet paremmin tunnetaan) työskentelee Reijlersillä ja on aktiivinen toimija YTN suunnittelualan taustaryhmässä ja YTN yritysyhdistysryhmässä. Onnea VV:lle puheenjohtajuuteen!

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »