KONSULTTIALAN YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT KYT RY

Ole aktiivinen. Ehdota mitä haluaisit tehdä.

Työpaikkayhdistys tarkoituksensa toteuttamiseksi:

  • kokoaa toimintaansa varten tarvittavia tietoja
  • hankkii jäsenikseen mahdollisimman paljon suunnittelualan jäsenkelpoisista henkilöistä
  • järjestää koulutusta ja seminaareja
  • toimii aktiivisesti valtakunnallisen Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön YTN:n jäsenyhdistyksenä

Mitä ovat yritysyhdistykset ja mitä ne tekevät?

Yritysyhdistykset ovat osa ylempien toimihenkilöiden edunvalvontaa,
mutta niillä on myös tärkeä rooli ylempien toimihenkilöiden
yhteisöllisyyden lisäämisessä työpaikalla. Yritysyhdistys voi toimia
yksikkö-, yritys- tai konsernitasolla.


Yritysyhdistysten tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden
paikallisen edunvalvonnan tehostaminen. Ne toimivat luottamusmiehen
tukena ja sparrauskumppanina sekä järjestävät jäsenistöään kiinnostavia
tilaisuuksia ja tapahtumia.


Yritysyhdistykset voivat toimia myös aktiivisesti järjestäytymisasteen nostamisessa hankkimalla uusia jäseniä YTN-liittoihin.


Mihin yritysyhdistyksiä tarvitaan?

Ylempien toimihenkilöiden paikallinen järjestäytyminen helpottaa heitä
koskevien henkilöstöasioiden hoitamista. Yritysyhdistysten avulla
työpaikalla neuvoteltavia asioita voidaan käsitellä yhdessä
tasa-arvoisesti ja avoimesti koko henkilöstöryhmän kesken.


Yritysyhdistys edustaa työpaikan kaikkia ylempiä toimihenkilöitä,
jotka kuuluvat YTN:n jäsenliittoihin ja ovat yritysyhdistyksen jäseniä.
Jos työpaikalla on yritysyhdistyksen lisäksi ylempien toimihenkilöiden
henkilöstöedustajia, on yritysyhdistys hyvä keino koota edustajien
kokemukset ja näkemykset yhdeksi kokonaisuudeksi.


Kun yrityksestä saadaan parempi kokonaiskuva, voidaan
yritysyhdistyksen avulla tehdä parempia sopimuksia ja toteuttaa kattavaa
edunvalvontaa.


Kun yritysyhdistys rekrytoi riveihinsä yrityksen uuden ylemmän
toimihenkilön, kannattaa yritysyhdistyksen samalla huolehtia siitä, että
henkilö päivittää työpaikka- ja yhteystietonsa oman liittonsa
jäsenrekisteriin.


YHDESSÄ YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN EDUKSI!

YTN sopii Suunnittelualan Työehtosopimuksen

Akava on Keskusjärjestömme

TEK on diplomi-insinöörien liitto

IL on Insinööriliitto

HI toimii Helsingissä ja Uudellamaalla

TI toimiii Tampereen alueella

OI toimii Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella

TRAL on tradenomien liitto

EKONOMIT on ekonomien liitto