Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Konsulttialan Ylemmät Toimihenkilöt KYT ry

Hirvenkellonkatu 12
48800 KOTKA

044 2819 291
kytry88@gmail.com

www.konsulttialanylemmat.com

2. Rekisterin nimi

Konsulttialan ylemmät toimihenkilöt ry

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tapahtumien toteuttamisen, tapahtumien kehittämisen,
tapahtumista raportoinnin, laskutuksen, perinnän ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietoja käytetään myös yhdistyksen tapahtumamarkkinointiin, jos henkilö on antanut tähän erikseen suostumuksen.

4. Rekisterin tietosisältö

Yhdistyksen toimintaan liittyvät tiedot:

 • Jäsenen yksilöintitiedot:
  • Nimi
  • Syntymäaika
  • Jäsennumero ja liitto
  • Sähköpostiosoite
  • Työpaikka
  • Kotiosoite
  • Puhelin- ja/tai matkapuhelinnumero

Edellä mainittujen perustietojen antaminen Yhdistyksille on
välttämätöntä, jäsenluettelon ylläpitämiseksi.

 • Vastaukset mahdollisesti järjestettyihin jäsenkyselyihin
 • Tiedot jäsenen osallistumisesta Konsulttialan ylemmät
  toimihenkilöt ry:n tapahtumiin
 • Jäsenmaksuihin liittyvät tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähtee

Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat
itse rekisteriin tallennettavat tiedot tapahtuman järjestäjälle.


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät. Tietoja luovutetaan YTN ry:n toimintaan raportointia varten.
Majoitustiedot ja allergiatiedot luovutetaan majoitus- ja ravintolapalveluidentarjoajille.


7. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään tapahtumien järjestäjien tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan tapahtuman järjestäjän kotona. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, pyytää muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.