KYT ry:n tapahtumat ja kokoukset

Työajan pidennyksestä sopiminen suunnittelualalla

Maanantai 12.9.2016 klo 15:22 - Martti


YTN SuunnitteluExtra 12.9.2016 löytyy myös YTN nettisivuilta.
Suunnittelu- ja konsulttialalla 1.11.2016 voimaan tulevan työehtosopimuksen mukaan työajan pidentämisestä 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta tulee neuvotella paikallisesti marraskuun 2016 loppuun mennessä.
 
Paikallisen sopimuksen tekee ylempien toimihenkilöiden luottamusmies. Jos luottamusmiestä ei ole valittu, sopimuksen tekee ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmä yhdessä. Tätä sopimusta ei voi tehdä yksilötasolla.

Huomioikaa neuvotteluissa nämä asiat

  • paikallinen sopimus tehdään kirjallisesti
  • paikallinen sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, sopimuskausi alkaa 1.1.2017 ja sopimus jatkuu, ellei sitä kirjallisesti irtisanota päättymään viimeistään jokaisen vuoden syyskuun loppuun mennessä
  • osa-aikaisilla työntekijöillä pidennys toteutetaan suhteessa säännöllisen työajan pituuteen. Työajan pidennys ei koske ns. 0-sopimuksia, eli niihin työaikaa ei lisätä.
  • mikäli vähimmäistyöaikaa ei ole määritelty, lisäystä ei tehdä
  • työajan seuranta ja työaikajärjestelmät on oltava kunnossa, jotta tiedetään, miten työaikaa lisätään.

Meille on tullut paljon kysymyksiä siitä, miten työajan pidennys voidaan toteuttaa paikallisesti.

Lähtökohtana neuvotteluille ovat yrityksen tarpeet. Pidennyksistä voidaan sopia eri tavoin,
katso mallit tästä.

Neuvotelkaa palkankorotuksistakin

Vaikka yleiskorotuksia ei makseta tulevalla sopimuskaudella, sopimuksessa on kuitenkin velvoite neuvotella mahdollisista palkankorotuksista. Työnantajilla on nyt tuhannen taalan paikka osoittaa, että yrityksen menestyksestä maksetaan korotuksia myös ilman perälautamääräyksiä. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovitaan:

  • palkantarkastusten toteutustavasta
  • korotusten ajankohdasta ja
  • suuruudesta 

Sopimus tehdään kirjallisesti 30.11.2016 mennessä, ellei muusta aikataulusta sovita. Neuvottelut käydään luottamusmiehen kanssa tai mikäli luottamusmiestä ei ole, ylempien toimihenkilöiden kanssa heidän yhdessä sopimallaan tavalla.

Tule kuulemaan uudesta TES-ratkaisusta

YTN ja Teknologiateollisuus ry järjestävät tiedotustilaisuudet, joissa käydään läpi teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta. Tilaisuudet on tarkoitettu ylempien toimihenkilöiden edustajille ja työnantajille.

Sovithan etukäteen työnantajan kanssa osallistumisesta tilaisuuteen. Työnantaja hoitaa ilmoittautumiset Teknologiateollisuus ry:een työpaikkakohtaisesti viikkoa ennen tilaisuutta.
 

Tilaisuudet pvm klo paikka
Tampere 26.9.2016 10.30 Lapland Hotel, Yliopistonkatu 44
Oulu 27.9.2016 14.00 Uusi Seurahuone, Rantakatu 4
Jyväskylä 28.9.2016 10.30 Ravintola Harmooni, Hannikasenkatu 39
Vantaa 29.9.2016 10.30

Rantasipi Airport Congress Center,
Robert Huberin tie 4

Tilaisuudet kestävät noin 1 ½ tuntia ja niissä on kahvitarjoilu, joka alkaa ½ tuntia ennen varsinaisen tilaisuuden alkua.
 
Tervetuloa!
 
P.S. Vaikka tilaisuuksissa käydään läpi teknologiateollisuuden ylempien tes:iä, ne sopivat hyvin suunnittelu- ja konsulttialan henkilöstöedustajille!